Χόρδισμα Πιάνου

piano tuning

Απλό χόρδισμα

Το χόρδισμα του πιάνου είναι μια ιδιαίτερα δύσκολη διαδικασία, την οποία δεν μπορεί να κάνει ο πιανίστας μόνος του γιατί χρειάζεται ειδικό εξοπλισμό και πολλή εξειδίκευση. Με το χόρδισμα ρυθμίζουμε αφ’ ενός την κάθε χορδή στη σωστή τονικότητα, αφ’ ετέρου χορδίζουμε τις διπλές και τριπλές χορδές έτσι ώστε να πετύχουμε πλήρη ταυτοφωνία μεταξύ τους. Χρησιμοποιείται ειδικό εργαλείο που εφαρμόζεται στο κάθε κλειδί με συγκεκριμένη ακολουθία και με ακριβείς κινήσεις φέρνουμε την κάθε χορδή στην τονικότητα που πρέπει. Η συχνότητα που έχει διεθνώς υιοθετηθεί είναι αυτή των A-440 Hz έτσι η ρύθμιση του κάθε τόνου γίνεται πάντα σε σχέση με αυτή τη βάση με μαθηματική ακρίβεια. Αν μας ζητηθεί, για συγκεκριμένες περιπτώσεις, το χόρδισμα μπορεί να γίνει με διαφοροποιημένη βάση πχ Α-442 Ηz. (συνήθως όταν το πιάνο παίζει με άλλα όργανα που έχουν άλλη τονικότητα).

Όμως ένα μαθηματικά τέλεια κουρδισμένο πιάνο είναι «λάθος», γιατί το χόρδισμα δεν ολοκληρώνεται μόνο με τη ρύθμιση της κάθε νότας στη σωστή τονικότητα, έτσι ο χορδιστής καλείται να κουρδίσει με το αυτί και να διορθώσει ψευδείς ήχους και δυσαρμονίες με την ακουστική του εμπειρία.

piano tone upload

Ανέβασμα Τόνου - Προσαρμογή

Αν έχετε αφήσει αχόρδιστο το πιάνο σας για περισσότερο από δύο χρόνια, σίγουρα ένα απλό χόρδισμα δεν αρκεί για να ανακτήσει τη χαμένη του τονικότητα, η οποία θα απέχει πλέον αρκετά από τα 440Hz. Έτσι ο τεχνικός θα πρέπει να ρυθμίσει τις 230 περίπου χορδές του πιάνου 2 και 3 φορές, ώστε να επαναφέρει το πιάνο στη σωστή τονικότητα. Αν το πιάνο είναι παλιό και παράλληλα πολύ πεσμένο, η διαδικασία αυτή μπορεί να προκαλέσει το σπάσιμο κάποιων χορδών, οι οποίες θα χρειασθεί να αντικατασταθούν. Αυτή η διαδικασία ίσως χρειαστεί κάποιες εβδομάδες για να ολοκληρωθεί το χόρδισμα και να σταθεροποιηθεί η τονικότητα του πιάνου.

piano stringing frequency

Συχνότητα Χορδίσματος

Η υγρασία και η καλή κατάσταση των κλειδιών, αποτελεί την κύρια αιτία που το πιάνο σας χάνει το χόρδισμα του. Για το λόγο αυτό το χόρδισμα του πιάνου πρέπει να γίνεται τουλάχιστον μια φορά το χρόνο, ακόμη και αν δεν χρησιμοποιείται.

piano regulating

Ρεγουλάρισμα

Μέσα στο βασικό χόρδιμα ελέγχεται και το ρεγουλάρισμα. Ένα πιάνο που συντηρείται κανονικά (μία φορά το χρόνο) έχει τόση φθορά που καλύπτεται σε μία επίσκεψη και στο κόστος ενός κουρδίσματος. Αν το πιάνο σας δεν συντηρείται σωστά θέλει πολύ περισσότερο χρόνο, μέθοδο και υλικά και κοστίζει περισσότερο.

Υπάρχουν πάνω από 30 διαφορετικές ρυθμίσεις, επί 88 πλήκτρα. Αρχίζουμε από την βάση των πλήκτρων και καθώς προχωρούμε στο κεντρικό τμήμα του μηχανισμού και κατόπιν στα σφυριά, συχνά ξαναγυρίζουμε σε προηγούμενα. Ένα πλήρες ρεγουλάρισμα (αν το πιάνο σας είναι ταλαιπωρημένο) μπορεί να κρατήσει μέρες, στην ετήσια συντήρηση όμως κάνουμε ένα ή δύο πράγματα κάθε φορά και ελέγχουμε τα υπόλοιπα.

piano voicing

Voicing

Με την τεχνική αυτήν μπορούμε να επαναφέρουμε τον «χαμένο ήχο» που είχε κάποτε το πιάνο σας, ή ακόμα και να το κάνουμε πιο «μαλακό» στην αίσθηση. Είναι μια εξαιρετικά πολύπλοκη εργασία που εφαρμόζεται κυρίως στα σφυριά και απαιτεί ειδικό εξοπλισμό και αυξημένες ακουστικές ικανότητες. Αν το αποτέλεσμα και πάλι δεν μας ικανοποιήσει το τελευταίο στάδιο είναι η αλλαγή των σφυριών με καλύτερης ποιότητας.